یه مشاوره فوق العاده با احسانشووون (احسان حیدری)

هنوز هم این این سوال‌ها ذهنترو درگیر کرده؟! ...

پیشنهاد من به شما مشاوره است!

دستاورد های شما بعد از شرکت در مشاوره

دریافت ایده های عالی : ارائه ایده های کاربردی که به صورت شفاف و با جزئیات اجرایی برای شما شرح داده خواهد شد.

استفاده از ۱۰ سال تجربه من  : تجربه ای که در طول ۱۰ سال کار تبلیغاتی در کنار شماست تا جلوی هزینه های بیهوده را بگیرد.

چابکی در اجرا : بهبود فرآیند های سازمان و کنار گذاشتن قوانین دست و پاگیر که فقط مانع سرعت گرفتن شما می شود.

راه حل : پیدا شدن نقطه جدید برای برنامه ریزی هدف گذاری و معرفی ابزارهای درست .

پکیج برنزی

یک جلسه مشاوره

۹۹۰,۰۰۰ تومان

پکیج نقره‌ای

سه جلسه در طی دو ماه

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج طلائی

پنج جلسه در طی دو ماه

۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان

سئوالات متداول:

هر جلسه مشاوره ۵۵ دقیقه است و در طول این بازه زمانی به سئواالت شما پاسخ داده می شود و ایده های جدیدی از ما دریافت می کنید.

بعد از ثبت درخواست شما برای مشاوره، برای شما قبل از زمان مشاوره تان یک فایل ارسال می شود که مشکالت و برنامه هایی که دارید پرسیده می شود . که تیم ما تحقیقات الزم را انجام دهد .

در طول جلسه ایده هایی اجرایی و راهکارهایی به شما ارائه خواهد شد که ممکن است در طول اجرای آن سئواالتی برای شما ایجاد شود . تیم پشتیبانی ماشوره در کنار شما خواهند بود و به سئواالت شما پا سخ خواهند داد.

جلسات مشاوره فقط به صورت آنالین می باشند.

احسان حیدری بنیان گذار تیکت مدیا و مشاور بنرهای بزرگ در بستر وب ایران هست!

از جمله پیجهایی که احسان حیدری با آنها همکاری داشته است:

www.Ehsaneshooon.com