لندینگ-خرید-اپ-copy

وارد کردن صحیح تمام موارد خواسته شده ضروری است.
در صورت ثبت نادرست اطلاعات و حضور نداشتن در لایو  شانس شما در قرعه کشی از بین می‌رود.