وبلاگ احسانشووون

زمان مطالعه : ۱۵دقیقه

دسته بندی :

دیجیتال مارکتینگ, بازاریابی

نکاتی برای داشتن یک ویدیو خوب؛ فوت و فن های ساخت ویدیوی تبلیغاتی

توضیحات کوتاه تک خطی در خصوص مقاله و اینکه برای چه افرادی برای چه افرادی میتونه مفید باشه

زمان مطالعه : ۸دقیقه

دسته بندی :

دیجیتال مارکتینگ, بازاریابی

چگونه جلسات موثرتری برگزار کنیم؟

توضیحات کوتاه تک خطی در خصوص مقاله و اینکه برای چه افرادی برای چه افرادی میتونه مفید باشه

زمان مطالعه : ۱۴دقیقه

دسته بندی :

بازاریابی

چند راه برای ایجاد انگیزه در کارمندان

توضیحات کوتاه تک خطی در خصوص مقاله و اینکه برای چه افرادی برای چه افرادی میتونه مفید باشه

زمان مطالعه : ۹دقیقه

دسته بندی :

دیجیتال مارکتینگ

چند راه برای ایجاد اعتماد در کارمندان

توضیحات کوتاه تک خطی در خصوص مقاله و اینکه برای چه افرادی برای چه افرادی میتونه مفید باشه

زمان مطالعه : ۶دقیقه

دسته بندی :

دیجیتال مارکتینگ, بازاریابی

چند راه حل برای رفع مشکل مشاغل در زمان بحران

توضیحات کوتاه تک خطی در خصوص مقاله و اینکه برای چه افرادی برای چه افرادی میتونه مفید باشه